Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met preventieakkoord en evaluatie van de wet

De Drank- en Horecawet wordt gewijzigd om punten uit het Preventieakkoord op te nemen en punten die uit de eerdere evaluatie van de wet zijn gekomen. De belangrijkste wijzigingen zijn: verbod op prijsacties met meer dan 25% korting, regels voor verkoop op afstand van alcoholhoudende drank, strafbaarstelling volwassenen die alcohol doorgeven aan minderjarigen, uitzondering strafbaarstellingen minderjarigen in verband met onderwijs of testkoper in het kader van toezicht, regeling van onafhankelijke positie van de Landelijke commissie sociale hygiëne en regeling voor gegevensverwerking, intrekken van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet en wijzigen van de naam van de wet in Alcoholwet.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris VWS
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35337
KetenID WGK009952

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 28-03-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
08-05-2019 Internetconsultatie (eind)
05-07-2019 Ministerraad akkoord
25-11-2019 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
Raad van State 10-07-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
18-09-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 13-11-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 35337
19-12-2019 Verslag
09-03-2020 Nota n.a.v. verslag
10-03-2020 Nota van wijziging
13-05-2020 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
20-05-2020 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
30-06-2020 Tweede nota van wijziging
01-12-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
08-12-2020 Wetgevingsoverleg
Eerste Kamer 08-12-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling Kamerstukken 35337
15-12-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 28-02-2021 Bekendmaking stb-2021-26
10-06-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-269
01-07-2021 Inwerkingtreding stb-2021-269
08-07-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-289
15-08-2022 Inwerkingtreding stb-2022-289
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling