Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met preventieakkoord en evaluatie van de wet

De Drank- en Horecawet wordt gewijzigd om punten uit het Preventieakkoord op te nemen en punten die uit de eerdere evaluatie van de wet zijn gekomen. De belangrijkste wijzigingen zijn: verbod op prijsacties met meer dan 25% korting, regels voor verkoop op afstand van alcoholhoudende drank, strafbaarstelling volwassenen die alcohol doorgeven aan minderjarigen, uitzondering strafbaarstellingen minderjarigen in verband met onderwijs of testkoper in het kader van toezicht, regeling van onafhankelijke positie van de Landelijke commissie sociale hygiëne en regeling voor gegevensverwerking, intrekken van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet en wijzigen van de naam van de wet in Alcoholwet.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris VWS
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK009952

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-06-2019 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
28-03-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
08-05-2019 Internetconsultatie (eind)
05-07-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 10-07-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
18-09-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling