Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet implementatie Open data richtlijn

Dit wetsvoorstel implementeert de Europese Open data richtlijn (Richtlijn 2019/1024/EU) in de Wet hergebruik van overheidsinformatie. De implementatie breidt de regels met betrekking tot hergebruik van overheidsinformatie gedeeltelijk uit tot overheidsondernemingen en onderzoeksgegevens die zich bij bepaalde onderwijs- en onderzoeksinstellingen bevinden. Daarnaast worden voor zogenaamde specifieke hoogwaardige gegevenssets en dynamische gegevens bijzondere verplichtingen opgelegd, die moeten leiden tot een grotere beschikbaarheid van die gegevens. Verder worden de mogelijkheden om kosten in rekening te brengen voor hergebruik verder beperkt en zijn er minder mogelijkheden om gegevens via exclusieve overeenkomsten aan te bieden. In het algemeen worden overheidsorganisaties gestimuleerd om zoveel mogelijk te werken met openheid en hergebruik van data in het achterhoofd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris BZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 36382
KetenID WGK009986

Opschrift

Wet van ... houdende wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en enkele andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (Wet implementatie Open data richtlijn)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-12-2021 Internetconsultatie (start)
06-02-2022 Internetconsultatie (eind)
15-07-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 25-07-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
19-10-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 15-06-2023 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer

Startpagina

Acties

Delen regeling