Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken en enkele andere wijzigingen

Wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met diverse wijzigingen ten behoeve van: - de veiligheid bij het bouwen (veiligheidsafstanden bij hijsen, coördinator omgevingsveiligheid, maatregelen bij gespoten PUR); - brandveiligheid van woningen (zelfsluitende deuren); - tegengaan geluidsoverlast warmtepompen en airco’s; - verduidelijking regelgeving en afstemming op nieuwe EU-regelgeving

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK009989

Opschrift

Besluit van [datum] tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de bruikbaarheid en gezondheid in bouwwerken en enkele andere wijzigingen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 02-02-2019 Internetconsultatie (start)
02-03-2019 Internetconsultatie (eind)
17-05-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 23-08-2019 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
04-09-2019 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
30-10-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
27-11-2019 Advies Raad van State uitgebracht
03-06-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 23-06-2020 Bekendmaking stb-2020-189
01-07-2020 Inwerkingtreding stb-2020-189

Startpagina

Acties

Delen regeling