Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeren Breed offensief

Centrale beleidsinzet is dat meer mensen met een beperking aan het werk komen en blijven. Dit is een urgente opgave omdat ongeveer de helft van de mensen met een beperking nog aan de kant staat. Daarnaast zullen de komende jaren nog meer, vooral jonge mensen met een beperking van school komen en zich melden bij gemeenten voor ondersteuning naar werk. Om dit te bereiken is het wenselijk om het huidige instrumentarium in de Participatiewet waaronder loonkostensubsidie aan te passen via de volgende vier ijkpunten: * Eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden * Werken aantrekkelijker maken voor mensen met beperkingen * Werkgevers en werkzoekenden moeten elkaar makkelijker kunnen vinden * Het bijdragen aan duurzaam werk.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35394
KetenID WGK010029

Opschrift

wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 04-06-2019 Internetconsultatie (eind)
13-09-2019 Ministerraad akkoord
22-03-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
15-04-2022 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 24-09-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
11-12-2019 Advies Raad van State uitgebracht
11-12-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 12-02-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
24-02-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
02-03-2020 Nota van wijziging
16-03-2020 Verslag
12-06-2020 Nota n.a.v. verslag
27-08-2020 Tweede nota van wijziging
04-04-2022 Derde nota van wijziging
13-06-2022 Vierde nota van wijziging
20-06-2022 Vijfde nota van wijziging
05-07-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
14-07-2022 Wetgevingsoverleg
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling