Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Aanpassing Besluit financiële verhoudingen 2001 ivm overheveling integratie-uitkering Sociaal domein

Verwerken van overheveling integratie-uitkering Sociaal domein waardoor er per 1-1-2019 verdeelmaatstaven aan de algemene uitkering worden toegevoegd

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010060

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 27-03-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 06-04-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
10-04-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
15-04-2020 Advies Raad van State uitgebracht
11-05-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 10-06-2020 Bekendmaking stb-2020-161
01-09-2020 Inwerkingtreding stb-2020-161
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling