Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op de politieke partijen

Op 25 januari 2019 heeft het kabinet in de kabinetsreactie op het eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen aangekondigd te gaan werken aan een Wet op de politieke partijen (Wpp). Daarin zal ook uitvoering worden gegeven aan de aanbevelingen van de commissie-Remkes over politieke partijen. Vooruitlopend op het traject van de Wpp zal eerst de Wfpp worden aangepast n.a.v. het eindrapport van de commissie-Veling.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK010067

Opschrift

Wet van PM, houdende regels betreffende de financiering van politieke partijen en transparantieregels met betrekking tot hun interne organisatie, financiƫn en politieke advertenties, evenals regels met betrekking tot het toezicht en het verbod op politieke partijen (Wet op de politieke partijen)

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-12-2022 Internetconsultatie (start)
21-03-2023 Internetconsultatie (eind)
05-06-2023 Internetconsultatie (start)
04-07-2023 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling