Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit wijziging aansprakelijkheidsbedrag personenvervoer over binnenwateren

Het Besluit ex artikel 983 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: het besluit) bepaalt tot welk bedrag de aansprakelijkheid van de vervoerder is beperkt in geval van dood, letsel of vertraging van de reiziger en verlies, beschadiging of vertraging van bagage. Dit bedrag is sinds 1991 ongewijzigd (behalve de aanpassing aan de euro) en is € 137.000 per reiziger. Dit besluit verdubbelt de limiet in het besluit. Dit sluit aan bij de verdubbeling die per 1 juli 2019 op grond van het CLNI 2012-verdrag gaat gelden in het geval van beperking van de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar in de binnenvaart.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Amvb
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010077

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Besluit ex artikel 983 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-07-2019 Internetconsultatie (start)
29-05-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 10-06-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
10-06-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
01-07-2020 Advies Raad van State uitgebracht
29-09-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 21-10-2020 Bekendmaking stb-2020-387
01-01-2021 Inwerkingtreding stb-2020-386
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling