Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Muntwet 2002 in verband met de aanbesteding van het vervaardigen van munten en het afschaffen van beleggingsmunten

Deze wijzigingswet houdt enkele technische wijzigingen in van de Muntwet 2002. Doordat de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) niet langer als vast munthuis in opdracht van de Staat euromunten vervaardigt, worden alle verwijzingen naar KNM uit de wet verwijderd. Daarnaast sluit het begrippenkader van de Muntwet nu aan bij de gebruikte begrippen in Europese verordeningen inzake euromunten. Tot slot komen ‘beleggingsmunten’ te vervallen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris FIN
Soort regeling Wet
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK010110

Opschrift

Wijziging van de Muntwet 2002 in verband met de aanbesteding van het vervaardigen van munten en het afschaffen van beleggingsmunten

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-12-2018 Internetconsultatie (start)
23-01-2019 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 08-03-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
27-03-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 24-04-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
13-06-2019 Verslag
12-07-2019 Nota n.a.v. verslag
26-09-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 15-10-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 13-11-2019 Bekendmaking
25-11-2019 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd
01-01-2020 Inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling