Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wijziging van de Muntwet 2002 in verband met de aanbesteding van het vervaardigen van munten en het afschaffen van beleggingsmunten

Deze wijzigingswet houdt enkele technische wijzigingen in van de Muntwet 2002. Doordat de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) niet langer als vast munthuis in opdracht van de Staat euromunten vervaardigt, worden alle verwijzingen naar KNM uit de wet verwijderd. Daarnaast sluit het begrippenkader van de Muntwet nu aan bij de gebruikte begrippen in Europese verordeningen inzake euromunten. Tot slot komen ‘beleggingsmunten’ te vervallen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Staatssecretaris FIN
Soort regeling
Wet
Onderwerp
Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB
Ja
KetenID
WGK010110

Opschrift

Wijziging van de Muntwet 2002 in verband met de aanbesteding van het vervaardigen van munten en het afschaffen van beleggingsmunten

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-12-2018 Internetconsultatie (start)

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.