Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Drinkwaterregeling in verband met vereenvoudiging van de regeling van signaleringsparameters voor oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater

De Drinkwaterregeling (Dwr) bevat bepalingen met betrekking tot signaleringswaarden die zijn bedoeld voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen van oppervlaktewater. Bij overschrijding van signaleringswaarden is er niet direct gevaar voor de volksgezondheid, maar dient nader onderzoek plaats te vinden. Op dit moment moet bij overschrijding steeds ontheffing moet worden verleend, ook voor stoffen waarbij er geen risico voor de volksgezondheid is en ook in gevallen waarin het drinkwater wel aan de eisen voldoet. Door de wijziging wordt bereikt dat bij overschrijding van een signaleringswaarde er nog steeds (zoals nu) onderzoek plaatsvindt maar er niets steeds een ontheffing meer nodig is. Indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft wordt een kwaliteitseis opgenomen in de regelgeving. Bij overschrijding van die eis geldt weer wel het verbod om van dat water drinkwater te maken, behoudens ontheffing.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010113

Opschrift

Wijziging Drinkwaterregeling in verband met vereenvoudiging van de regeling van signaleringswaarden voor oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 23-04-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
24-04-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
29-05-2019 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 27-06-2019 Bekendmaking stcrt-2019-34877
28-06-2019 Inwerkingtreding stcrt-2019-34877
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling