Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Gaswet betreffende een verbod op laagcalorisch gas voor de grootste afnemers

Om de veiligheid in Groningen te verbeteren wil het kabinet de winning van gas uit het Groningenveld op zo kort mogelijke termijn volledig beëindigen. Een van de aangekondigde maatregelen is het reduceren van de vraag naar laagcalorisch gas. Daartoe wordt in dit wetsvoorstel bepaald dat afnemers die meer dan 100 miljoen Nm3 laagcalorisch gas in de afzonderlijke gasjaren 2017-2019 hebben onttrokken het met ingang van 1 oktober 2022 verboden is laagcalorisch gas te onttrekken.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister EZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010129

Opschrift

Wijziging van de Gaswet betreffende een verbod op laagcalorisch gas voor de grootste afnemers

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-03-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
15-04-2019 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling