Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas voor grote afnemers

Om de veiligheid in Groningen te verbeteren wil het kabinet de winning van gas uit het Groningenveld op zo kort mogelijke termijn volledig beëindigen. Een van de aangekondigde maatregelen is het reduceren van de vraag naar laagcalorisch gas. Daartoe wordt in dit wetsvoorstel bepaald dat afnemers die meer dan 100 miljoen m3(n) laagcalorisch gas in de afzonderlijke gasjaren 2017-2019 hebben onttrokken het met ingang van 1 oktober 2022 verboden is laagcalorisch gas te onttrekken. Teneinde nieuwe "grootverbruikers" te voorkomen is tevens een verbod opgenomen om met ingang van 1 oktober 2022 in een gasjaar meer dan 100 miljoen m3(n) laagcalorisch gas te onttrekken.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister EZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 35328
KetenID WGK010129

Opschrift

Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas voor grote afnemers

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-03-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
15-04-2019 Internetconsultatie (eind)
07-06-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 19-06-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
20-06-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
19-09-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 05-11-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 35328
06-12-2019 Verslag
17-12-2019 Nota n.a.v. verslag
18-12-2019 Nota van wijziging
01-04-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 24-04-2020 Voorlopig verslag Kamerstukken 35328
04-05-2020 Memorie van antwoord
12-05-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling

Startpagina

Acties

Delen regeling