Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot aanpassing van onder meer het Besluit samenwerking VO-BVE inzake verruiming van uitbestedingsmogelijkheden naar het vavo

Dit ontwerpbesluit verruimt de mogelijkheden van uitbesteding van leerlingen naar het vavo. Het maakt het mogelijk dat minderjarige gediplomeerde vmbo'ers, havisten en vwo'ers de gelegenheid krijgen extra vakken te doen (profielverbreding) of een beter resultaat voor vakken te halen (profielverbetering) aan het vavo.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010161

Opschrift

Besluit van 19 april 2022 tot wijziging van onder meer het Besluit samenwerking VO-BVE teneinde minderjarigen met een diploma een grotere kans te geven op toelating tot het vervolgonderwijs van hun keuze door uitbesteding aan het vavo

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-10-2017 Internetconsultatie (start) internetconsultatie-referentie
14-11-2017 Internetconsultatie (eind)
25-02-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-03-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
31-03-2022 Advies Raad van State uitgebracht
13-04-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 13-05-2022 Bekendmaking stb-2022-179
14-05-2022 Inwerkingtreding stb-2022-179
08-06-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
01-08-2022 Inwerkingtreding stb-2021-13
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling