Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet ter implementatie van Richtlijn EU 2019/1 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt

Deze wet implementeert de bepalingen uit richtlijn 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris EZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK010171

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2019/1
29-03-2019 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2019/1
30-07-2021 Internetconsultatie (start)
29-11-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 03-12-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
03-12-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
27-02-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 25-05-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
26-06-2020 Verslag
29-06-2020 Nota n.a.v. verslag
01-10-2020 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
15-10-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 01-11-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
10-11-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 14-01-2021 Bekendmaking stb-2021-9
17-02-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-74
18-02-2021 Inwerkingtreding stb-2021-74
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling