Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

AMvB ter implementatie van Richtlijn EU 2019/1 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt

Deze AMvB implementeert bepalingen met betrekking tot clementie uit Richtlijn EU 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris EZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK010173

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2019/1
29-03-2019 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2019/1
01-10-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-11-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
13-01-2021 Advies Raad van State uitgebracht
25-02-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 18-02-2021 Inwerkingtreding stb-2021-74
17-03-2021 Bekendmaking stb-2021-73
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling