Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat tot wijziging van de Regeling lozen buiten inrichtingen in verband met eisen voor het lozen van toiletwater door pleziervaartuigen

Deze regeling wijzigt de Regeling lozen buiten inrichtingen (Rlbi). De Rbli wordt daardoor aangevuld met regels met betrekking tot de eisen aan een zuiveringsvoorziening voor toiletwater aan boord van pleziervaartuigen. Het is op grond van artikel 3.9, eerste lid, van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) verboden om ongezuiverd toiletwater van pleziervaartuigen te lozen. Dit verbod geldt op grond van het tweede lid van dat artikel niet indien het toiletwater voorafgaand aan het lozen door een zuiveringsvoorziening aan boord van het pleziervaartuig wordt geleid, welke voorziening aan bij ministeriële regeling te stellen eisen voldoet. Deze regeling voorziet in deze eisen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010182

Opschrift

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat tot wijziging van de Regeling lozen buiten inrichtingen in verband met eisen voor het lozen van toiletwater door pleziervaartuigen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 18-04-2019 Internetconsultatie (start)
15-05-2019 Internetconsultatie (eind)
16-05-2019 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 01-10-2019 Bekendmaking stcrt-2019-52426
01-10-2019 Inwerkingtreding stcrt-2019-52426

Startpagina

Acties

Delen regeling