Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Sv en Wets ter uitvoering Confiscatieverordening

De verordening 2018/1805 beoogt mogelijk te maken dat strafrechtelijke beslag- en ontnemingsbeslissingen, zonder verdere administratieve handelingen in andere lidstaten worden erkend en tenuitvoergelegd. De verordening geeft regels voor de procedure voor de samenwerking, de termijnen waarop aan verzoeken moet worden voldaan en de eventuele weigeringsgronden. De verordening vervangt enkele kaderbesluiten op het gebied van de bevriezing en confiscatie. Ter uitvoering van de verordening worden het Wetboek van Strafvordering en de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties aangepast.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Verordening
KetenID WGK010190

Opschrift

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties ter uitvoering van de Verordening 2018/1805

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 27-09-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 09-10-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling