Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. implementatie richtlijn RED2

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van de recast van de Richtlijn hernieuwbare energie (RED2), met - onder andere - een verplichting van brandstofleveranciers van het leveren van 14% hernieuwbare energie in het energiegebruik van weg- en spoortransport in 2030.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Wet
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 35626
KetenID WGK010209

Opschrift

wijziging Wet milieubeheer in verband met de implementatie van de recast van de Richtlijn hernieuwbare energie (RED2)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
25-06-2019 Implementatieschema EU-richtlijn
07-01-2020 Internetconsultatie (start)
04-02-2020 Internetconsultatie (eind)
05-06-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 26-06-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State stb-2020-2020001265
26-06-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
26-08-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 06-11-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
12-11-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
15-12-2020 Verslag
07-01-2021 Nota n.a.v. verslag
07-01-2021 Nota van wijziging
15-02-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
20-05-2021 Plenaire behandeling Tweede Kamer
25-05-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 11-06-2021 Voorlopig verslag
23-06-2021 Memorie van antwoord
23-06-2021 Nota n.a.v. Verslag
24-06-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
29-06-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
29-06-2021 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Bekendmaking 14-07-2021 Bekendmaking stb-2021-334
23-12-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-620
01-01-2022 Inwerkingtreding stb-2021-620
01-01-2022 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling