Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit energie vervoer i.v.m. implementatie RED2

Wijziging van het Besluit energie vervoer in verband met de implementatie van de recast van de Richtlijn hernieuwbare energie (RED2), met - onder andere - een verplichting van brandstofleveranciers van het leveren van 14% hernieuwbare energie in het energiegebruik van weg- en spoortransport in 2030.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK010211

Opschrift

wijziging Besluit energie vervoer in verband met de implementatie van de recast van de Richtlijn hernieuwbare energie vervoer (RED2)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
25-06-2019 Implementatieschema EU-richtlijn
30-11-2020 Internetconsultatie (start)
06-01-2021 Internetconsultatie (eind)
25-06-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 02-07-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
15-09-2021 Advies Raad van State uitgebracht
08-10-2021 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
17-12-2021 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
21-12-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 23-12-2021 Bekendmaking stb-2021-619
23-12-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-620
01-01-2022 Inwerkingtreding stb-2022-620
12-01-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling