Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit aanwijzingen stukken en beschikkingen in het Centraal Insolventieregister

Dit besluit vloeit voort uit de Wet modernisering faillissementsprocedure. Het besluit wijst stukken en beschikkingen aan die in het Centrale Insolventieregister (CIR) worden geplaatst. Dit komt de informatievoorziening aan de schuldeisers ten goede, waardoor zij hun rechten beter kunnen uitoefenen. In de praktijk hebben schuldeisers behoefte aan betere informatie over belangrijke beschikkingen van de rechter-commissaris, bijvoorbeeld die waarin hij toestemming geeft voor de verkoop van bepaalde activa uit de faillissementsboedel.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris Rechtsbescherming
Soort regeling Amvb
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK010256

Opschrift

Besluit houdende nadere regels inzake de publicatie van stukken en beschikkingen in het Centraal Insolventieregister

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-04-2020 Internetconsultatie (start)
31-07-2020 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling