Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit afschaffing rekentoets vo

Dit besluit bevat in de eerste plaats technische aanpassingen vanwege het vervallen van de rekentoets. Daarnaast is in het Eindexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO een overgangsbepaling opgenomen, waarin nadere regels worden gesteld over het schoolexamen rekenen voor leerlingen zonder wiskunde. Er wordt onder meer geregeld dat de toets niet meetelt in de uitslagbepaling en wordt vermeld op een bijlage bij de cijferlijst.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010266

Opschrift

Besluit van … tot wijziging van onder andere het Eindexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO in verband met het afschaffen van de rekentoets in het voortgezet onderwijs

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-12-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
13-01-2020 Internetconsultatie (eind)
08-05-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 28-05-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
24-06-2020 Advies Raad van State uitgebracht
02-07-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 15-07-2020 Bekendmaking stb-2020-253
01-08-2020 Inwerkingtreding stb-2020-253
31-08-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling