Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen

De hoogte van het griffierechttarief in civiele zaken is afhankelijk van het financieel belang van de vordering. In de praktijk wordt het griffierecht van €476 bij civiele vorderingen met een financieel belang van net boven de grens van €500 als problematisch ervaren. Met dit wetsvoorstel worden de griffierechttarieven voor civiele vorderingen tot €5.000 meer in overeenstemming gebracht met de hoogte van de vordering door: a) de categorie vorderingen met een financieel belang van €500 tot €12.500 op te splitsen in vier categorieën, te weten vorderingen met een financieel belang van €500 - €1.500, €1.500 tot €2.500, €2.500 tot €5.000 en €5.000 tot €12.500; en, b) de tarieven voor rechtspersonen en natuurlijke personen dichter bij elkaar te brengen in de voornoemde categorieën tot €5.000. Dat leidt ertoe dat de tarieven voor rechtspersonen én natuurlijke personen om te procederen over vorderingen tot €5.000 lager worden en dat een natuurlijke persoon (gedaagde) bij een proceskostenveroordeling in deze zaken minder griffierecht aan de rechtspersoon (eiser) hoeft te betalen. De budgettaire consequenties van de verlaging worden gecompenseerd door de tarieven in de hogere categorieën in eerste aanleg te verhogen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35439
KetenID WGK010307

Opschrift

Wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het hanteren van lagere griffierechttarieven voor vorderingen tot €5.000

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-07-2019 Internetconsultatie (start)
30-09-2019 Internetconsultatie (eind)
06-03-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 16-03-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
01-04-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 16-04-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
24-04-2020 Verslag
19-05-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
23-09-2020 Nota n.a.v. verslag
10-11-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
24-11-2020 Wetgevingsoverleg
Eerste Kamer 05-03-2021 Voorlopig verslag
22-06-2021 Memorie van antwoord
30-06-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
28-09-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 29-10-2021 Bekendmaking stb-2021-507
29-10-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-508
01-01-2022 Inwerkingtreding stb-2021-508

Startpagina

Acties

Delen regeling