Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Participatiewet ivm uitsluiten fraudevorderingen bij vermogenstoets (en bevoegdheid medewerking aan schuldregelingen)

Met deze wetswijziging wordt onder meer uitvoering gegeven aan de motie Wiersma/Peters (Kamerstukken II, 2018-2019, 35000 XV, nr. 83). Vorderingen die zijn ontstaan als gevolg van overtreding van de inlichtingenplicht, worden bij de vermogenstoets niet meer aangemerkt als schuld (ter voorkoming van 'draaideureffect'). In de Tweede Kamer is het amendement Peters/Bruins aangenomen: daarmee wordt geregeld dat UWV, SVB en gemeenten de bevoegdheid hebben om ten aanzien van een vordering als gevolg van overtreding van de inlichtingenplicht mee te werken aan een schuldregeling tegen finale kwijting, tenzij de vordering is ontstaan door opzet of grove schuld (nu geldt nog een medewerkingsverbod).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35374
KetenID WGK010309
Status Voortijdig beƫindigd

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-06-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
21-07-2019 Internetconsultatie (eind)
27-09-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 16-10-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
14-11-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 16-01-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
20-01-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
10-02-2020 Verslag
09-04-2020 Nota n.a.v. verslag
14-04-2020 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
07-09-2020 Nota van wijziging
08-09-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 20-10-2020 Voorlopig verslag Kamerstukken 35374
29-10-2020 Memorie van antwoord
03-11-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling