Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet verbetering rechtsbescherming MBO-studenten

Het wetsvoorstel beoogt de rechtspositie van studenten in het mbo te versterken door procedurevereisten ten aanzien van schorsing en verwijdering in de WEB op te nemen, een voorziening voor het beslechten van geschillen te regelen, en de zorgplicht om studenten met een handicap of chronische ziekte ondersteuning te bieden te verankeren in de WEB. De schriftelijke onderwijsovereenkomst komt te vervallen. Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan de beleidsreactie van 27 februari 2019 op het onderzoek van het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht naar de schriftelijke onderwijsovereenkomst in het mbo.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35625
KetenID WGK010310

Opschrift

Wet van 23 februari 2022 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-12-2019 Internetconsultatie (start)
27-01-2020 Internetconsultatie (eind)
29-05-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 08-06-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
09-09-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 04-11-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
03-12-2020 Verslag
28-05-2021 Nota n.a.v. verslag
28-05-2021 Nota van wijziging
28-06-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
27-01-2022 Plenaire behandeling Tweede Kamer
08-02-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 15-02-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
22-02-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 04-04-2022 Bekendmaking stb-2022-134
28-06-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-264
01-01-2023 Inwerkingtreding stb-2022-264
01-08-2023 Inwerkingtreding stb-2022-264

Startpagina

Acties

Delen regeling