Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel afschaffing onderwijsovereenkomst en versterking rechtspositie MBO-studenten

Het wetsvoorstel beoogt de rechtspositie van studenten in het mbo te versterken door procedurevereisten ten aanzien van schorsing en verwijdering in de WEB op te nemen, een voorziening voor het beslechten van geschillen te regelen, en de zorgplicht om studenten met een handicap of chronische ziekte ondersteuning te bieden te verankeren in de WEB. De schriftelijke onderwijsovereenkomst komt te vervallen. Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan de beleidsreactie van 27 februari 2019 op het onderzoek van het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht naar de schriftelijke onderwijsovereenkomst in het mbo.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010310

Opschrift

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de versterking van de rechtspositie van studenten

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-12-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
27-01-2020 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling