Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Breed offensief: Wijziging Besluit SUWI ivm versterking werkgeversdienstverlening

Regeling voor werkgeversservicepunt, afstemming binnen arbeidsmarktregio en voor de daarop betrekking hebben gegevensverwerking

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010311

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-09-2019 Internetconsultatie (start)
20-10-2019 Internetconsultatie (eind)
28-11-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 18-12-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
27-02-2020 Advies Raad van State uitgebracht
30-06-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 07-07-2020 Bekendmaking stb-2020-228
01-01-2021 Inwerkingtreding stb-2020-228
12-01-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling