Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel tot invoering van de Wzd-functionaris ingediend (ook genoemd: Aanpassingswet Wzd; Kamerstukken 35087). Op grond van dit voorstel wordt de orthopedagoog-generalist als registerberoep opgenomen in de Wet BIG. Alleen personen, die voldoen aan de opleidingseisen, kunnen worden ingeschreven in het BIG-register van orthopedagogen-generalist. Deze opleidingseisen worden vastgelegd in het Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Medische Zorg
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010312

Opschrift

Besluit houdende regels inzake de opleiding tot orthopedagoog-generalist

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-04-2019 Internetconsultatie (start)
28-05-2019 Internetconsultatie (eind)
12-07-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 17-07-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
24-07-2019 Advies Raad van State uitgebracht
01-10-2019 Bekrachtiging
Bekendmaking 17-10-2019 Bekendmaking stb-2019-318
29-11-2019 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2019-437
01-01-2020 Inwerkingtreding stb-2019-437

Startpagina

Acties

Delen regeling