Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

Het agrarisch opleidingscentrum verzorgt uitsluitend groen onderwijs in twee sectoren. Namelijk zowel voorbereidend beroepsonderwijs in de zin van de WVO als beroepsonderwijs (in de zin van de WEB). De bekostiging gaat echter vrijwel geheel op grond van de WEB. Het regeerakkoord vermeldt dat inzet is te komen tot gelijke bekostiging per deelnemer, ongeacht of hij groen of niet-groen onderwijs geniet. Een aoc wordt met dit wetsvoorstel omgevormd tot een verticale scholengemeenschap. Door de aoc als instellingsvorm uit de WEB te halen en als verticale scholengemeenschap aan te duiden, wordt het vbo-deel voortaan gereguleerd op grond van de WVO. Hierdoor wordt de systematiek vereenvoudigd. Daarnaast wordt de definitie van het bevoegd gezag in de WEB aangepast.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Wet
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35606
KetenID WGK010321

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-04-2020 Internetconsultatie (start)
17-05-2020 Internetconsultatie (eind)
10-07-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 15-07-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
23-09-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 16-10-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
30-10-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
19-11-2020 Verslag
08-02-2021 Nota n.a.v. verslag
17-04-2021 Nota van wijziging
31-05-2021 Tweede nota van wijziging
08-06-2021 Derde nota van wijziging
14-06-2021 Nota van wijziging
16-06-2021 Plenaire behandeling Tweede Kamer
29-06-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 13-10-2021 Voorlopig verslag
26-10-2021 Memorie van antwoord
02-11-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
09-11-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 15-11-2021 Bekendmaking stb-2021-548
03-12-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-590
01-01-2022 Inwerkingtreding stb-2021-590
01-08-2022 Inwerkingtreding stb-2021-590

Startpagina

Acties

Delen regeling