Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet kwaliteit incassodienstverlening

Het wetsvoorstel is toegezegd aan de TK bij brief van 8 februari 2019 en vloeit voort uit het Regeerakkoord waarin staat dat misstanden in de incassomarkt effectiever worden bestreden. Het voorstel ziet op: -invoeren incassoregister: Er komt voor incassobureaus en opkopers van vorderingen een verplichte registratie in een incassoregister voor incassowerkzaamheden t.a.v. vorderingen op natuurlijke personen. Inschrijving in het register is een voorwaarde om als incassobureau werkzaam te zijn. Voldaan moet worden aan eisen m.b.t. o.a. de kwaliteit van de werkzaamheden, de bedrijfsuitoefening en de omgang met schuldenaren. Er komen verschillende sanctiemogelijkheden, waaronder het opleggen van een boete en het schrappen van de registratie. Het register wordt bij een publiekrechtelijke organisatie ondergebracht. -wijziging cumulatieregeling incassokosten (art. 6:96 BW) Het aanmanen van een schuldenaar voor meerdere opeisbare vorderingen moet met één aanmaning gebeuren. De hoofd-sommen moeten dan voor de berekening van de incassokosten bij elkaar worden opgeteld. Wanneer na iedere opeisbare termijn afzonderlijk wordt aangemaand, mogen over elke termijn incassokosten worden gerekend. Om m.b.t. relatief kleine termijnbedragen een door het steeds afzonderlijk aanmanen ongewenst verdienmodel te voorkomen, wordt de regeling aangepast.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35733
KetenID WGK010323

Opschrift

Regels met betrekking tot de private buitengerechtelijke incassodienstverlening en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de cumulatieregeling voor buitengerechtelijke incassokosten

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 04-02-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
18-03-2020 Internetconsultatie (eind)
03-07-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 15-07-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
29-10-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 16-02-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
21-05-2021 Verslag
28-05-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
19-11-2021 Nota n.a.v. verslag
23-11-2021 Nota van wijziging
01-12-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
06-04-2022 Plenaire behandeling Tweede Kamer
12-04-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 19-04-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling Kamerstukken 35733
10-05-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling