Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Kaderwet JenV-subsidies

Het wetsvoorstel wijzigt de structuur van de subsidieregelgeving van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De nieuwe structuur harmoniseert en standaardiseert de subsidieregelgeving van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, hetgeen ook ten goede komt aan het subsidiebeheer. Met de keuze voor de structuur wordt aangesloten bij de structuur van de subsidieregelgeving van de andere ministeries en bij het rijksbrede uniforme subsidiekader. Zodoende wordt ook de harmonisatie en standaardisatie van het totale subsidierecht bevorderd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35512
KetenID WGK010324

Opschrift

Wet houdende regels voor het verstrekken van subsidies door de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming en tot intrekking van de Wet Justitie-subsidies

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 20-11-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
01-01-2020 Internetconsultatie (eind)
24-04-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 06-05-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
10-06-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 30-06-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
22-10-2020 Verslag
22-12-2020 Nota n.a.v. verslag
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling