Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit Wfsv in verband met aanpassingen in de premiestelling voor startende werkgevers

Artikel 2.17 van het Besluit Wfsv, waarin de premiestelling voor de werkhervattingskas wordt geregeld voor startende werkgevers, aangepast naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010331

Opschrift

Wijziging van het Besluit Wfsv in verband met aanpassingen in de premiestelling voor startende werkgevers

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-04-2019 Internetconsultatie (start)
29-04-2019 Internetconsultatie (eind)
06-09-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 17-09-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
02-10-2019 Advies Raad van State uitgebracht
24-10-2019 Bekrachtiging
Bekendmaking 05-11-2019 Bekendmaking stb-2019-380
05-11-2019 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
01-01-2020 Inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling