Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet toeristische verhuur van woonruimte

Het wetsvoorstel wijzigt de Huisvestingswet 2014. Dit wetsvoorstel bevat 3 maatregelen waarmee een gemeente de toeristische verhuur van woningen kunnen reguleren. De gemeente kan een eenmalige registratieplicht invoeren waarbij de aanbieder het registratienummer moet vermelden bij elke aanbieding. Ten tweede kan de gemeente een meldplicht per feitelijke aanbieding invoeren. Ten slotte kan de gemeente indien er ernstige negatieve effecten zijn van toeristische verhuur een vergunningensysteem invoeren. Daarnaast wordt de maximale boete bij recidive verhoogd om hardnekkige vormen van woonfraude tegen te kunnen gaan.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 35353
KetenID WGK010336

Opschrift

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-03-2019 Internetconsultatie (start)
15-04-2019 Internetconsultatie (eind)
28-06-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 10-07-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
23-10-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 29-11-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
30-01-2020 Verslag
22-06-2020 Nota n.a.v. verslag
22-06-2020 Nota van wijziging
02-07-2020 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
16-09-2020 Wetgevingsoverleg
22-09-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 29-09-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
Bekendmaking 18-11-2020 Bekendmaking stb-2020-460
01-01-2021 Inwerkingtreding stb-2020-566

Startpagina

Acties

Delen regeling