Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Jeugdwet verlenging duur pleegzorg en vervallen verlengingsbeschikking bij machtiging uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp

Eén van de vormen van jeugdhulp is pleegzorg. Aangezien jeugdhulp in principe stopt als de jeugdige 18 jaar wordt, stopt dan ook de pleegzorg. Pleegkinderen zijn wanneer ze 18 jaar worden echter vaak nog niet toe aan volledige zelfstandigheid. Dit wetsvoorstel bewerkstelligt dat pleegzorg in beginsel blijft doorlopen totdat de jeugdige 21 jaar wordt. Vanaf dat een jeugdige 18 is, kan hij of zij de pleegzorg beëindigen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris VWS
Medeondertekenaar(s) Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 35833
KetenID WGK010341

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 03-04-2020 Internetconsultatie (eind)
05-03-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 16-03-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
07-04-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 07-05-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 35833
21-06-2021 Verslag
20-12-2021 Nota n.a.v. verslag
12-01-2022 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
07-09-2022 Plenaire behandeling Tweede Kamer
27-09-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 04-10-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling Kamerstukken 35833
11-10-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 25-10-2022 Bekendmaking stb-2022-408
18-11-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-455
01-01-2023 Inwerkingtreding stb-2022-455

Startpagina

Acties

Delen regeling