Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Drinkwaterwet (wijziging van het tijdvak voor de bepaling van de vermogenskosten van drinkwaterbedrijven en verduidelijking van de regels voor signaleringsparameters)

De Drinkwaterwet is sinds 1 juli 2011 van kracht. De wet functioneert naar behoren. Wel is op een aantal onderdelen modernisering wenselijk. Dit betreft ten eerste wijziging van de bepalingen mbt de WACC (gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet) en het maximaal toegestane aandeel eigen vermogen in het totale vermogen; dit betreft wijziging van de rekenperiodes van twee naar drie jaar; met mogelijkheid tot eerdere teruggaaf van teveel betaald tarief). Dit betreft verder verduidelijking van de bepalingen met betrekking tot kwaliteitseisen, met name voor de signaleringsparameters voor drinkwater en in te nemen oppervlaktewater. Deze dienen primair voor controledoeleinden, ter signalering van eventuele verontreiniging en bewaking van de bron. Bij overschrijding is onderzoek nodig en herstelmaatregelen indien de bescherming van de volksgezondheid dat vereist. Hiervan te onderscheiden zijn de specifieke kwaliteitseisen voor microbiologische en chemische parameters in het (drink)water waar steeds aan moet worden voldaan, behoudens een ontheffing. Vanwege onduidelijkheden en vragen in de praktijk m.b.t. de bestaande regelgeving is het wenselijk deze te verduidelijken, om onnodige juridische complicaties te voorkomen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Wet
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK010344

Opschrift

wijziging van de Drinkwaterwet (modernisering regels gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet en signaleringsparameters)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-07-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling