Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)

Mogelijkheid om in prestatieafspraken hogere huursom af te spreken. Uitzonderen huurharmonisatie, huurverhoging na woningverbetering/verduurzaming en huurverlaging na inkomensdaling.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35254
KetenID WGK010347

Opschrift

Wet van 29 januari 2020 tot wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-03-2019 Internetconsultatie (start)
26-04-2019 Internetconsultatie (eind)
07-06-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 18-06-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
03-07-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 11-07-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
23-09-2019 Verslag
02-10-2019 Nota n.a.v. verslag
04-10-2019 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
12-12-2019 Plenaire behandeling Tweede Kamer
17-12-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 16-01-2020 Voorlopig verslag
17-01-2020 Memorie van antwoord
21-01-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
28-01-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 07-02-2020 Bekendmaking stb-2020-39
14-02-2020 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2020-59
15-02-2020 Inwerkingtreding stb-2020-59

Startpagina

Acties

Delen regeling