Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringswet verordening ID-kaarten

Dit voorstel geeft uitvoering aan verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188). Deze wijziging heeft betrekking op de Nederlandse identiteitskaarten (NIK). Als gevolg van de verordening wordt in de Paspoortwet geregeld dat twee vingerafdrukken worden opgenomen op de NIK, dat de aanvrager altijd fysiek moet verschijnen en wordt een centraal contactpunt voor EU organisaties en andere lidstaten ingesteld.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris BZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Verordening
Kamerstuknummer 35552-(R2148)
KetenID WGK010348

Opschrift

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (Wet uitvoering verordening identiteitskaarten)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 20-03-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 03-04-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
03-06-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 31-08-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
09-10-2020 Verslag
09-12-2020 Nota n.a.v. verslag
17-12-2020 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
26-05-2021 Plenaire behandeling Tweede Kamer
01-06-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 21-06-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
29-06-2021 Verslag
05-07-2021 Nota n.a.v. Verslag
13-07-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
13-07-2021 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Bekendmaking 16-07-2021 Bekendmaking stb-2021-351
16-07-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-353
02-08-2021 Inwerkingtreding stb-2021-353
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling