Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet defensiematerieelbegrotingsfonds

Het wetsvoorstel beoogt een begrotingsfonds als bedoeld in artikel 2.11 van de Comptabiliteitswet 2016 in te stellen voor de materieelbegroting van Defensie. Door de instelling van een begrotingsfonds wordt de voorspelbaarheid en de schokbestendigheid van de materieelbegroting vergroot omdat ontvangsten of financiële middelen (budgetten) meerjarig beschikbaar blijven voor het doel van het fonds. Het fonds maakt het voor het Ministerie van Defensie mogelijk om te komen tot een integrale afweging en een meerjarige planning van de uitgaven voor het verwerven en in stand houden van materieel, ICT-middelen en infrastructuur van Defensie. Met het wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan het regeerakkoord, de Defensienota 2018 en de in dat kader aanvaarde motie Belhaj/Voordewind.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister DEF
Medeondertekenaar(s) Minister FIN
Soort regeling Wet
Onderwerp Financiën | Begroting
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35280
KetenID WGK010355

Opschrift

Wetsvoorstel houdende regels inzake een defensiematerieelbegrotingsfonds

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-05-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 14-06-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
26-06-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 06-09-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
20-11-2019 Verslag
03-02-2020 Nota n.a.v. verslag
04-02-2020 Nota van wijziging
20-02-2020 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
30-04-2020 Wetgevingsoverleg
22-04-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 12-05-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
19-05-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
19-05-2020 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Bekendmaking 18-06-2020 Bekendmaking stb-2020-175
18-06-2020 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2020-176
01-07-2020 Inwerkingtreding
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling