Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet collectieve warmte

Met dit wetsvoorstel wordt beoogd de warmtetransitie in met name de gebouwde omgeving te bevorderen en tegelijkertijd de publieke belangen duurzaamheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid beter te borgen. Het wetsvoorstel heeft de volgende doelen: a. vergroten van publieke sturing op (realisatie en exploitatie van) collectieve warmte, daar waar dat de gewenste verduurzamingsstrategie is voor de gebouwde omgeving; b. ontwikkelen van collectieve warmte die geen broeikasgassen meer uitstoot in 2050; c. aanscherping van de consumentenbescherming en betere borging van de leveringszekerheid van collectieve warmte; d. introductie van transparante en kostengebaseerde tariefregulering voor de gebonden afnemers van collectieve warmte.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister EZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK010356

Opschrift

Wet houdende regels omtrent productie, transport en levering van warmte (Wet collectieve warmte)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-06-2020 Internetconsultatie (start)
03-08-2020 Internetconsultatie (eind)
03-11-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 14-11-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
02-02-2024 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling