Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling aanwijzing speciaal beschermde Antarctische gebieden ten behoeve van niet-wetenschappelijke activiteiten

Door de wijziging van de Wet bescherming Antarctica (Stb. 2019, 118) wordt het mogelijk om bij ministeriële regeling speciaal beschermde Antarctische gebieden (Antarctic Specially Protected Area's - ASPA's) aan te wijzen waarop het verbod van toetreding niet van toepassing is, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In deze regeling wordt een aantal ASPA's waarbinnen zich historische momenten bevinden aangewezen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Medeondertekenaar(s) Minister LNV
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010358

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 06-05-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
03-06-2019 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 26-06-2019 Bekendmaking stcrt-2019-35682
01-07-2019 Inwerkingtreding stcrt-2019-35682
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling