Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet versterking participatie op decentraal niveau

Dit wetsvoorstel regelt dat het decentraal bestuur inwoners in staat stelt te participeren bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid. Daarvoor wordt de regeling over inspraak in de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet en WolBES uitgebreid naar participatie. Daarnaast wordt het uitdaagrecht wettelijk verankerd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris IenW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 36210
KetenID WGK010370

Opschrift

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen (Wet versterking participatie op decentraal niveau)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Huidige stap: Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 10-12-2019 Internetconsultatie (start)
14-02-2020 Internetconsultatie (eind)
05-06-2020 Ministerraad akkoord
15-07-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 17-06-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
01-10-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 21-09-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
17-11-2022 Verslag
22-03-2023 Nota n.a.v. verslag
26-10-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 12-12-2023 Voorlopig verslag

Startpagina

Acties

Delen regeling