Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders in verband met de implementatie van de richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden

In het wetsvoorstel worden de uit EU-richtlijn bescherming klokkenluiders voortvloeiende aanpassingen van de Wet Huis voor klokkenluiders doorgevoerd, zoals nadere eisen aan de interne en externe meldingskanalen en de extra beschermingsmaatregelen zoals verschuiving van de bewijslast en vrijwaring van aansprakelijkheid. De titel van de wet wordt aangepast naar Wet bescherming klokkenluiders.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 35851
KetenID WGK010378

Opschrift

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
31-07-2020 Internetconsultatie (start)
10-09-2020 Internetconsultatie (eind)
04-12-2020 Ministerraad akkoord
09-12-2021 Implementatieschema EU-richtlijn
Raad van State 18-12-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
17-03-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 01-06-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
04-10-2021 Verslag
14-12-2021 Nota n.a.v. verslag
15-12-2021 Nota van wijziging
30-06-2022 Tweede nota van wijziging
24-10-2022 Nader verslag
31-10-2022 Nota n.a.v. nader verslag
01-11-2022 Derde nota van wijziging
08-12-2022 Plenaire behandeling Tweede Kamer
20-12-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 17-01-2023 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
24-01-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 03-02-2023 Bekendmaking stb-2023-29
17-02-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2023-52
18-02-2023 Inwerkingtreding stb-2023-52

Startpagina

Acties

Delen regeling