Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders in verband met de implementatie van de richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK010378

Opschrift

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 31-07-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
10-09-2020 Internetconsultatie (eind)
04-12-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 18-12-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling