Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wijziging van het Landbouwkwaliteitsbesluit

Ter uitvoering van de nieuwe EU Controleverordening (Verordening 2017/625) is de Landbouwkwaliteitswet aangepast en is bepaald dat bij Landbouwkwaliteitsbesluit één of meer bevoegde autoriteiten en een controleautoriteit als bedoeld in de Controleverordening zullen worden aangewezen. In deze wijziging van het Landbouwkwaliteitsbesluit wordt de Minister van LNV aangewezen als bevoegde autoriteit en wordt Stichting Skal aangewezen als controleautoriteit. Dit wijkt niet af van de huidige bevoegdheidstoedeling.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister LNV
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Verordening
KetenID WGK010393

Opschrift

wijziging van het Landbouwkwaliteitsbesluit

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Raad van State 24-07-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
25-09-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
13-10-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State stb-2020-2020002096
13-10-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
04-11-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 26-02-2021 Bekendmaking stb-2021-99
01-03-2021 Inwerkingtreding stb-2021-100
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling