Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Ingevolge artikel 13, tweede lid, van de Tijdelijke wet bestuursrechtelijke maatregelen terrorismebestrijding vervalt deze wet 5 jaar na de inwerkintreding daarvan, op 1 maart 2022. Met het onderhavige wetsvoorstel wordt deze vervalbepaling geschrapt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35917
KetenID WGK010400

Opschrift

Wet van … tot wijziging van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in verband met het verlengen van de werkingsduur

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-12-2020 Internetconsultatie (start)
14-12-2020 Internetconsultatie (start)
26-01-2021 Internetconsultatie (eind)
21-05-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-06-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
07-07-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 24-09-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
27-10-2021 Verslag
15-11-2021 Nota n.a.v. verslag
01-12-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
07-12-2021 Plenaire behandeling Tweede Kamer
14-12-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 04-02-2022 Verslag
09-02-2022 Nota n.a.v. Verslag
22-02-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
22-02-2022 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Bekendmaking 25-02-2022 Bekendmaking stb-2022-85
26-02-2022 Inwerkingtreding stb-2022-85

Startpagina

Acties

Delen regeling