Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Ingevolge artikel 13, tweede lid, van de Tijdelijke wet bestuursrechtelijke maatregelen terrorismebestrijding vervalt deze wet 5 jaar na de inwerkintreding daarvan, op 1 maart 2022. Met het onderhavige wetsvoorstel wordt deze vervalbepaling geschrapt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK010400

Opschrift

Wet van … tot wijziging van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in verband met het schrappen van de horizonbepaling

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-12-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
14-12-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
26-01-2021 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling