Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing aan de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels

Wijziging van regelgeving over energielabels, energieprestatievergoeding en huur i.v.m. de nieuwe bepalingsmethode (NTA 8800) voor energieprestatie van gebouwen. Wordt uitgewerkt in een ministeriële regeling, die waarschijnlijk ook subsidieregelingen zal moeten wijzigen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK010410

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-10-2019 Internetconsultatie (start)
10-11-2019 Internetconsultatie (eind)
20-03-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 18-05-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
13-07-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
12-08-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 04-11-2020 Bekendmaking stb-2020-454
01-01-2021 Inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling