Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel in verband met de implementatie van richtlijn 2019/1158 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers (Wet betaald ouderschapsverlof)

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Wet
Onderwerp Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 35613
KetenID WGK010421

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2019/1158
24-01-2020 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2019/1158
29-04-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
24-05-2020 Internetconsultatie (eind)
03-07-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 14-07-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
30-09-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 29-10-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
18-11-2020 Verslag
27-11-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
27-11-2020 Nota n.a.v. verslag
27-11-2020 Nota van wijziging
14-01-2021 Tweede nota van wijziging
12-04-2021 Plenaire behandeling Tweede Kamer
19-04-2021 Derde nota van wijziging
20-04-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
22-04-2021 Wetgevingsoverleg
Eerste Kamer 01-06-2021 Voorlopig verslag Kamerstukken 35613
17-06-2021 Memorie van antwoord
05-07-2021 Nader voorlopig verslag
09-07-2021 Nadere memorie van antwoord
12-07-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
05-10-2021 Plenaire behandeling Eerste Kamer
12-10-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 07-12-2021 Bekendmaking stb-2021-592
07-12-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-595
10-05-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-174
02-08-2022 Inwerkingtreding stb-2021-595
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling