Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging enige algemene maatregelen op grond van de Wet luchtvaart in verband met technische aanpassing aan Omgevingswet

In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten in enige AMvB's op grond van de Wet luchtvaart bepaalde termen worden aangepast.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Medeondertekenaar(s) Minister DEF
Soort regeling Amvb
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010424

Opschrift

tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur op grond van de Wet luchtvaart in verband met de technische aanpassing aan de Omgevingswet

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 02-03-2020 Internetconsultatie (start)
30-03-2020 Internetconsultatie (eind)
05-06-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 22-06-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
08-07-2020 Advies Raad van State uitgebracht
11-03-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 21-04-2021 Bekendmaking stb-2021-190
01-01-2024 Inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling