Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet

In de regeling wordt uitvoering gegeven aan de delegatiegrondslagen die zijn opgenomen in de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Dit betreft de onderwerpen kostenverhaal, landinrichting en onteigeningsbeschikkingen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Medeondertekenaar(s) Minister IenW
Minister LNV
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010426

Opschrift

Regeling van ... tot wijziging van de Omgevingsregeling vanwege het opnemen van regels over landinrichting, onteigening en kostenverhaal en tot wijziging en intrekking van enige andere regelingen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-12-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
21-01-2020 Internetconsultatie (eind)
27-05-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
24-06-2020 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 01-07-2021 Bekendmaking stcrt-2021-34636
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling