Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit Wmcz 2018

In deze algemene maatregel van bestuur worden instellingen aangewezen die niet onder de reikwijdte van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018 vallen. Daarnaast wordt zorg aangewezen die, als deze wordt verleend door een ambulante instelling, met zich meebrengt dat de instelling pas verplicht is tot het instellen van een cliëntenraad indien bij de instelling meer dan 25 (in plaats van 10) personen zorg verlenen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Medische Zorg
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010429

Opschrift

Besluit houdende regels ter uitvoering van de Wet medezeggenschap zorgaanbieders 2018 (Besluit Wmcz 2018)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 23-05-2019 Internetconsultatie (eind)
06-09-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 01-11-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
12-12-2019 Advies Raad van State uitgebracht
13-01-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 27-01-2020 Bekendmaking stb-2020-15
03-02-2020 Nahang Eerste en Tweede Kamer (start)
04-03-2020 Nahang Eerste en Tweede Kamer (eind)
01-07-2020 Inwerkingtreding stb-2020-97

Startpagina

Acties

Delen regeling