Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging RWN ter voorkoming van rechtswege verval van 14, vierde lid

De Rijkswet van 10 februari 2017 (Stb. 2017, 52) regelt dat artikel 14, vierde en negende lid, en hoofdstuk 7A van de RWN vijf jaar na de inwerkingtreding daarvan van rechtswege vervallen. Met het onderhavige wetsvoorstel wordt deze vervalbepaling geschrapt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris JenV
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK010430

Opschrift

Rijkswet van … tot wijziging van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid, in verband met het schrappen van de horizonbepaling

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-12-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
14-12-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
26-01-2021 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling