Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met de invoering van standaardverpakking voor sigaretten en shagtabak

De wijziging voorziet in het aanvullen van de grondslag voor eisen aan de verpakking van tabaksproducten, zodat op het niveau van ministeriële regeling standaardverpakkingen voor sigaretten en shagtabak kunnen worden voorgeschreven.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK010443

Opschrift

Besluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met invoering van standaard verpakking voor sigaretten en shagtabak

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 25-04-2019 Internetconsultatie (start)
26-05-2019 Internetconsultatie (eind)
28-06-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 28-06-2019 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
12-12-2019 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
03-01-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
26-02-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 02-04-2020 Bekendmaking stb-2020-109
01-10-2020 Inwerkingtreding stb-2020-109

Startpagina

Acties

Delen regeling