Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit maximering instellingscollegegeldtarief

Dit besluit betreft de uitwerking van een van de onderdelen uit het Wetsvoorstel taal en toegankelijkheid, waarmee in de WHW een grondslag wordt opgenomen om bij algemene maatregel van bestuur een maximumtarief in te stellen voor het instellingscollegegeld dat kan worden berekend aan Nederlandse en andere EER-studenten. In het besluit worden per bekostigingscategorie maximumtarieven geregeld ten aanzien van de in die bekostigingscategorie vallende opleidingen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010455

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met de invoering van een minimum- en maximuminstellingscollegegeld

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 03-12-2019 Internetconsultatie (start)
16-01-2020 Internetconsultatie (eind)
06-03-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 16-03-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
07-05-2020 Advies Raad van State uitgebracht

Startpagina

Acties

Delen regeling