Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Energiewet

Dit wetsvoorstel voor de nieuwe Energiewet beoogt de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998 te vervangen voor een modern en geactualiseerd marktordeningskader voor elektriciteit en gas en strekt tot herimplementatie van het EU Clean Energy Package (w.o. Richtlijn 2019/944, betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Klimaat en Energie
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK010483

Opschrift

Wet houdende regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Huidige stap: Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-12-2020 Internetconsultatie (start)
11-02-2021 Internetconsultatie (eind)
01-07-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 07-07-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
01-02-2023 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 18-06-2023 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
18-10-2023 Verslag
14-02-2024 Nota n.a.v. verslag
16-02-2024 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
23-05-2024 Plenaire behandeling Tweede Kamer
04-06-2024 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer

Startpagina

Acties

Delen regeling