Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister LNV
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK010499

Opschrift

Wet van 3 maart 2021, houdende regels strekkende tot implementatie van Richtlijn (EU) 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen (PbEU 2019, L 111/59) (Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 08-07-2019 Internetconsultatie (start)
01-09-2019 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 17-06-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
23-09-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 19-11-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
11-02-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 23-02-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
02-03-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 15-04-2021 Bekendmaking stb-2021-178
01-10-2021 Inwerkingtreding
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling